KÄRLEKSHISTORIA EL­LER TABLOIDSMÖRJA?

EN DOKUMENTÄR VAR OUNDVIKLIG. DET ÄR FÖR­VÅ­NAN­DE ATT DET TOG 25 ÅR IN­NAN NÅ­GON GJOR­DE DEN.

Blodigt Begär - - Femtio Nyanser Av Mormonism -

År 2009 kon­tak­ta­des Joyce Mckin­ney av film­ska­pa­ren Er­rol Mor­ris som gjor­de do­ku­men­tär­fil­men Tablo­id som skild­rar hen­nes liv. Mckin­ney med­ver­ka­de, tyd­li­gen un­der in­tryc­ket att den skul­le hand­la om pa­pa­raz­zi. Hon av­skyd­de den fär­di­ga fil­men och an­kla­ga­de Mor­ris för att skild­ra hen­ne som en ga­len sex­för­bry­ta­re och pro­sti­tu­e­rad. Hon dök upp vid vis­ning­ar och skrek ”lögna­re, lögna­re” mot du­ken och för­sök­te till och med (ut­an fram­gång) att väc­ka åtal för äre­kränk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.