VERK­LIG­HE­TEN ÖVERTRÄFFAR DIKTEN

DO­ROT­HY STRAT­TEN HANN ALD­RIG BLI EN FRAMGÅNGSRIK SKÅDIS, MEN HEN­NES TRA­GIS­KA LIV HAR SKILDRATS PÅ FILM.

Blodigt Begär - - Mordet På En Playboymodell -

Do­rot­hy Strat­tens rol­ler var of­ta av mind­re ka­rak­tär: hon var bi­fi­gur i tv-se­ri­er, ha­de hu­vud­rol­len i b-fil­men Ga­lax­i­na och den ka­na­den­sis­ka mjuk­porr­fil­men Autumn Born. Hon var påtänkt för Char­li­es äng­lar och en tv­film om Ma­rilyn Mon­roe men tac­ka­de nej och vän­ta­de på bätt­re er­bju­dan­den.

Det bru­ta­la mor­det på hen­ne och hen­nes för­hål­lan­de med den kon­trol­le­ran­de ma­ken har fa­sci­ne­rat Hol­ly­wood i åra­tal.

De­ath Of A Centre­fold var en tv-film som vi­sa­des året ef­ter mor­det på Do­rot­hy. Hon spe­la­des av Ja­mie Lee Cur­tis. Och Star 80 – ta­get från Sni­ders re­gi­stre­rings­skylt – ha­de pre­miär 1983. Bland skå­de­spe­lar­na fanns Ma­ri­el He­ming­way som spe­la­de Do­rot­hy och Eric Ro­berts som spe­la­de Sni­der. Det var re­gis­sö­ren Bob Fos­ses sista film och den vi­sa­des på Ber­lins in­ter­na­tio­nal­la filmfes­ti­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.