MORD EL­LER SJÄLV­MORD?

EN AV DE FRÄMS­TA TEORIERNA KRING HANS DÖDS­FALL ÄR ATT MAR­VIN GAYE MEDVETET PROVOCERADE FA­DERN TILL ATT DÖ­DA HO­NOM.

Blodigt Begär - - Hedra Din Fader -

Mar­vin Gaye fruk­ta­de att han skul­le dö ung och plå­ga­des un­der sin livs­tid av själv­mordstan­kar. Ef­ter hans död har vis­sa häv­dat att hans sista bråk med fa­dern var ett slags själv­mord el­ler ett bi­sarrt barm­här­tig­hets­mord ef­tersom han viss­te att fa­dern kun­de re­a­gara våld­samt. I en in­ter­vju från The Daily Ex­press 2011 sä­ger sys­tern Ze­o­la Gaye att hans bror pres­sa­de fa­dern tills han slut­li­gen tappade grep­pet.

Vad san­ning­en än är kring Mar­vin Gay­es våld­sam­ma slut på li­vet så led han av en livs­lång de­pres­sion. Drogerna för­vär­ra­de hans psy­kis­ka till­stånd och han ha­de tre själv­mords­för­sök bakom sig.

En gång på Ha­waii för­sök­te Gaye överdo­se­ra på kokain. Han sa till sin vän Da­vid Ritz: ”Jag vill ba­ra bli läm­nad ifred och blå­sa bort hjär­nan med högok­ta­nig ko­la.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.