KNIV­HUG­GEN, SKUREN & SKJU­TEN

ALEX­AN­DERS KROPP VI­SA­DE HUR STARK ARIAS VAR. SJÄLV HÄV­DA­DE HON ATT HON ”ALD­RIG SKUL­LE GÖ­RA EN FLUGA FÖRNÄR”.

Blodigt Begär - - Jodi Arias -

Un­der rät­te­gång­ens tred­je dag i Pho­e­nix, Ari­zo­na, vitt­na­de rätts­lä­ka­ren Horn i Ma­ri­co­pa County om Alex­an­ders död. Me­dan Horn gick ige­nom ska­dor­na i rätts­sa­len vi­sa­des ett an­tal obe­hag­li­ga och de­tal­je­ra­de fo­to­gra­fi­er av den av­lid­nes miss­hand­la­de kropp. En­ligt Horn var det svårt att av­gö­ra om Alexander var död när Arias sköt ho­nom i hu­vu­det, på grund av krop­pens förrutt­nel­se. Horn häv­da­de att skot­tet var Arias sista at­tack på off­ret. Dödsorsaken var ex­trem blod­för­lust. HAL­SEN AV­SKU­REN FÖRSVARSSKADOR PÅ HÄN­DER OCH BAK­SI­DA AV AR­MAR FLE­RA STICKSÅR

SKOTTSKADA I HU­VU­DET STICKSÅR I HU­VU­DET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.