EN DRÖMMARES TIDSLINJE

Blodigt Begär - - Aileen Wuornos -

1956

Ai­leen föds. Hen­nes för­äld­rar skil­des två år se­na­re.

1960

Di­a­ne, Ai­le­ens mam­ma, över­lå­ter bar­nen till si­na för­äld­rar.

1967

Ba­re el­va år gam­mal bör­jar Ai­leen by­ta sex­u­el­la tjäns­ter mot ci­ga­ret­ter.

1970

Ai­leen blir våld­ta­gen av sin mor­fars vän. Hon blir gra­vid och bar­net ad­op­te­ras bort.

1971

Ai­le­ens mor­far kas­tar ut hen­ne och hon bor i sko­gen.

1976

Ai­leen gif­ter sig ef­ter en tid som pro­sti­tu­e­rad och skil­jer sig se­dan.

1987

Ef­ter myc­ket klam­mer med rätt­vi­san flyt­tar Ai­leen ihop med Ty­ria Mo­o­re.

1989

Ai­leen skju­ter sitt förs­ta of­fer, våld­täkts­döm­de Ri­chard Mal­lo­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.