IN­TER­VJU MED ETT MORDOFFER

TV-STJÄRNAN JOHNNY CARSON INTERVJUAD­E DO­ROT­HY OM HEN­NES FRAM­GÅNG­AR OCH OM MAN­NEN SOM SKUL­LE BLI HEN­NES MÖRDARE.

Blodigt Begär - - Mordet På En Playboymod­ell -

”Du är verk­li­gen en rar ung dam.” Med de or­den pre­sen­te­ra­de tv-­vär­den Johnny Carson Do­rot­hy Strat­ten i sin show. Ut­an någ­ra tec­ken på skryt be­rät­ta­de Do­rot­hy om vad hon ha­de fått när hon ut­sågs till årets playboymod­ell. ”Jag fick en rysk päls för 65 000 dol­lar, en check på 25 000 dol­lar, en Ja­gu­ar som kos­ta­de 26 000 dol­lar och ett bad­kar för 13 000.” Publi­ken fläm­ta­de över de svind­lan­de sum­mor­na.

Och hon av­slö­ja­de hur hon träf­fa­de Paul Sni­der: ”En dag klev en gent­le­man in i en fin, lång, ljus päls­rock. Jag sa: ’Kan jag hjäl­pa dig?’ och han sa: ’Vad he­ter du?’”

Hon för­kla­ra­de hur hon be­slu­ta­de sig att klä av sig för Play­boys test­fo­ton. ”Min pojk­vän, som nu är min ma­ke, sa att det var det bäs­ta jag kun­de gö­ra.”

Tre må­na­der se­na­re sköt Sni­der ihjäl Do­rot­hy, för­grep sig på hen­nes dö­da kropp och be­gick se­dan själv­mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.