Bad Re­pu­ta­tion – År Noll

Bohusläningen - - Kultur & Nöje -

Jour­na­lis­ten Eva Ro­sengren är född och upp­vux­en i Skredsvik och Uddevalla. Nu­me­ra bor hon på Bo­hus­björkö i Gö­te­borgs skär­gård. 2016 de­bu­te­ra­de hon med En bra­si­li­ansk med svans. I hen­nes and­ra bok får vi lä­ra kän­na Si­mo­ne som flyr till­ba­ka till upp­väx­tor­ten på Väst­kus­ten (som kan lik­nas med för­fat­ta­rens egen barn­dom­sort). Hon sö­ker sig till­ba­ka till ton­års­ti­den och väc­ker, bland an­nat, liv i sitt gam­la punk­band. Myspys läs­ning för den som gil­lar att kän­na igen sig i mil­jö­er­na, men ock­så kanske för den som kom­mit till en punkt i li­vet då man tän­ker ex­tra myc­ket på åren man läm­nat bakom sig.

av Eva Ro­sengren Bel­let­rist Boom­town Publishing

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.