Förd till sjuk­hus ef­ter sing­e­lo­lyc­ka

Bohusläningen - - Bohuslän -

SOS Alarm lar­ma­des om en sing­e­lo­lyc­ka i Munke­dal strax ef­ter kloc­kan sex på sön­dags­kväl­len.

Det gäll­de en per­son­bil som på nå­got sätt ham­nat i di­ket vid väg 924.

Rädd­nings­tjäns­ten var snabbt på plat­sen. När de an­län­de lar­ma­de de i sin tur am­bu­lans till olycks­plat­sen.

En­ligt SOS Alarm var det en per­son in­blan­dad i olyc­kan och hen fick fö­ras till sjuk­hus med den till­kal­la­de am­bu­lan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.