En död i flod­häs­t­at­tack

Bohusläningen - - Världen -

KENYA: Två ki­ne­sis­ka tu­ris­ter har at­tac­ke­rats av en flod­häst vid Na­i­vasha­sjön i syd­väst­ra Kenya, me­dan de tog bil­der på sjön. En 65-årig man dog av ska­dor­na och en 62-årig kvin­na har förts till sjuk­hus med lind­ri­ga ska­dor och blå­mär­ken.

Se­dan års­skif­tet har fem and­ra per­so­ner at­tac­ke­rats och dö­dats av flod­häs­tar i Na­i­vasha. Ovan­ligt höga vat­ten­tem­pe­ra­tu­rer dri­ver upp flod­häs­tar från Na­i­vasha­sjön till mer be­bygg­da om­rå­den i sta­den, på jakt ef­ter fö­da. En­ligt Na­i­vasha­sjöns båt­för­e­ning kan det va­ra en bi­dra­gan­de an­led­ning till at­tac­ker­na. (Tt-reuters)

Bild: REBECCA BLACKWELL/AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.