Vi­sa­de klas­sen di­rekt

Bohusläningen - - Sport - HÅ­KAN BERGHOLTZ/TT

Mäs­tar­la­get Man­ches­ter Ci­ty vann bor­ta mot Ar­se­nal med 2–0. I Li­ver­pool kör­de hem­ma­la­get över West Ham med 4–0 se­dan Sa­dio Mané gjort två mål.

Unai Eme­ry har in­te ham­nat i nå­gon dröm­sits i sitt nya jobb som ma­na­ger för Ar­se­nal. Först ska han förändra den spel­tan­ke som Arsé­ne Weng­er un­der 22 år im­ple­men­te­ra­de i Ar­se­nal. Dess­utom in­leds sä­song­en med två tunga mat­cher, Man­ches­ter Ci­ty hem­ma och se­dan Chel­sea bor­ta.

Och Eme­ry kan in­te va­rit nöjd med vad han fick se i 14:e mi­nu­ten mot Ci­ty. Ett all­de­les för pas­sivt Ar­senal­för­svar lät Ra­he­em Ster­ling ostört vand­ra in från väns­ter­kan­ten, för­bi fle­ra Ar­se­nal­spe­la­re, in­nan han fick ett perfekt lä­ge för att skju­ta 1–0 för­bi Petr Cech. In­te blev det bätt­re ef­ter det. Ci­ty pres­sa­de Ar­se­nal till då­li­ga pass­ning­ar och ska­pa­de fle­ra chan­ser mot ett vir­rigt hem­ma­för­svar där Cech fle­ra gång­er fum­la­de med bol­len.

EN SOM HA­DE sto­ra pro­blem med att hit­ta rätt po­si­tion var nye 19-åri­ge frans­ke mitt­fäl­ta­ren Mattéo Guendouzi. Först strax fö­re pa­us lyc­ka­des Ar­se­nal få till ett par he­ta chan­ser. Och när Eme­ry byt­te in Alex­an­dre Laca­zet­te i bör­jan av and­ra kom Ar­se­nals bäs­ta chans – men frans­man­nens skott gick strax ut­an­för.

En som ha­de sto­ra pro­blem med att hit­ta rätt po­si­tion var nye 19-åri­ge frans­ke mitt­fäl­ta­ren Mattéo Guendouzi

När Guendouzi mis­sa­de bol­len fick Sergio Agüe­ro ett jät­te­lä­ge men i stäl­let för att spe­la en helt fri Ke­vin De Bruy­ne så sköt han ett tamt skott. Men 2–0 kom i stäl­let mi­nu­ten se­na­re. Ber­nar­do Sil­va dök in i mit­ten och smäll­de in bol­len på Ben­ja­min Men­dys in­lägg från väns­ter­kan­ten.

FÖR­RA SÄ­SONG­EN GJOR­DE Mo­ha­med Sa­lah 32 mål för Li­ver­pool. Mot West Ham tog det egyp­ti­ern ba­ra 19 mi­nu­ter att gö­ra sitt förs­ta den här sä­song­en. 2–0 kom pre­cis fö­re pa­us när Ja­mes Mil­ner hann upp ett in­lägg pre­cis vid kort­lin­jen och skic­ka­de in bol­len fram­för mål där Sa­dio Mané, trots att bol­len ham­na­de bakom ho­nom, lyc­ka­des vink­la in bol­len. Mané kun­de se­dan ock­så gö­ra 3–0 i miss­tänkt off­si­de­lä­ge i bör­jan av and­ra halv­lek. Jür­gen Klopp vi­sa­de fing­er­topps­käns­la när han byt­te in Daniel Stur­ridge för Sa­lah. Stur­ridge hann ba­ra va­ra på plan i 24 se­kun­der in­nan han höll sig fram­me på en hör­na och sat­te 4–0.

Sout­hamp­ton–burn­ley slu­ta­de 0–0

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.