Lyk­ke Li loc­ka­de stor­publik

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - SO­FIA SUND­STRÖM/TT

Hon är bo­satt på and­ra si­dan At­lan­ten, har spe­lat på sto­ra sce­ner ute i värl­den – och är nu på plats på Way Out West hem­ma i Sve­ri­ge.

Lyk­ke Li är en av lör­da­gens stör­re ar­tis­ter på fes­ti­va­len och det be­vi­sar hon ge­nom att dra till sig stor­publik när hon upp­trä­der på Fla­mingosce­nen in­för ett Gö­te­borg där him­len öpp­nar sig en bit in i kon­ser­ten.

Hon in­le­der med ”No rest for the wic­ked”, med en scen klädd i sam­ma es­te­tik som på hen­nes se­nas­te skivom­slag – med sto­ra ögon som stir­rar ut mot publi­ken.

Lyk­ke Li går själv­sä­kert runt på sce­nen och ef­ter ett tag ro­par hon: – Ska vi få al­la att dan­sa? För att se­dan sli­ta av sig sin enor­ma lack­jac­ka, och dra i gång ”Two nights”.

”I FOLLOW RIVERS” reg­nar ut över Slotts­sko­gen och Lyk­ke Li bankar på cym­ba­len. När kon­ser­ten ver­kar va­ra till än­da åter­vän­der hon till­sam­mans med ban­det och ser till att rik­tigt et­sa sig kvar hos publi­ken med hjälp av ”To­night” från det tio år gam­la de­bu­tal­bu­met ”Youth no­vels”.

”Don’t you let me go, let me go to­night, don’t you let me go, let me go to­night”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.