Bätt­re sko­lor och fram­ti­dens bi­lar

Bohusläningen - - Tv Guide -

I Kö­ping finns en sko­la som har lyc­kats med må­let att ing­en elev ska kom­ma ef­ter i skol­ar­be­tet. ”Ve­ten­ska­pens värld” tit­tar även på hur själv­kö­ran­de bi­lar inom någ­ra år kan för­enk­la livspuss­let. SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.