Jag läser en gång till, jodå jag såg rätt

Bohusläningen - - Bohuslän - Agneta Källberg 0522 992 27 • ak@bo­husla­ning­en.se

Nä­men vad du gre­jar!

Hus­hållsas­si­sten­ten, tilli­ka min sam­bo, lå­ter li­te im­po­ne­rad. Vad jag gör? Snick­rar ihop en al­tan? Nej, det går bort ef­tersom vi bor i lä­gen­het. Snor ihop en buffé för ett stör­re säll­skap? El­ler kanske ta­pet­se­rar om?

Nix, ing­et­de­ra. Jag står på en ste­ge och by­ter en glöd­lam­pa i en tak­lam­pa. Tänk så li­te det be­hövs för att in­hös­ta någ­ra upp­munt­ran­de ord, men nu har jag i al­la fall lyst upp hans väg li­te mer.

Själv blev jag ock­så li­te me­ra upp­lyst här­för­le­den. Jag stod i va­ru­hu­set och såg en färg­glad ting­est som jag stop­pa­de ner i va­ru­kor­gen. Tit­tar se­dan på hyl­le­ti­ket­ten. Urskra­pa­re, står det. Jag läser en gång till, jodå jag såg rätt.

Vad är det för fel på att kal­la den slic­ke­pott? För det var en så­dan. Och det hörs ju på nam­net, att den ska an­vän­das till att ge små och sto­ra barn chan­sen att slic­ka upp det sista av kaks­me­ten. Men det är väl för ohy­gi­e­niskt kanske.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.