Ar­bets­lös­he­ten fort­sät­ter ner

Bohusläningen - - Ekonomi -

För tolf­te må­na­den i rad sjun­ker ar­bets­lös­he­ten jäm­fört med sam­ma må­nad året fö­re, i slu­tet av sep­tem­ber till 6,9 pro­cent. ”Vi ser ing­en av­matt­ning i siff­ror­na”, sä­ger Ar­bets­för­med­ling­ens ana­lys­chef An­ni­ka Sun­dén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.