Be­mär­kel­se­da­gen

Bohusläningen - - Oss Emellan -

I dag är det In­ter­na­tio­nel­la klar­språks­da­gen. Den upp­märk­sam­mas för att be­ly­sa myn­dig­he­ters an­svar att ut­tryc­ka sig på ett en­kelt sätt så att al­la med­bor­ga­re för­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.