Suc­céstart för Wå­le­mark i LSK

Bohusläningen - - Sport - JOEL HANS­SON

LSK är se­ri­ens näst bäs­ta lag se­dan Jör­gen Wå­le­mark tog över. Ef­ter 92 da­gar vet han fort­fa­ran­de in­te hur det känns att för­lo­ra. – Min förs­ta tid som trä­na­re i klub­ben har känts ka­non­bra, sä­ger han.

Fre­da­gen den 13 ju­li pre­sen­te­ra­des Jör­gen Wå­le­mark som ny trä­na­re i Ljungski­le SK. Klub­bi­ko­nens åter­komst till Skar­sjö­val­len blev verk­lig­het och da­tu­met har knap­past fört med sig nå­gon otur för LSK. Tre må­na­der se­na­re:

LSK har in­te för­lo­rat på tio mat­cher.

La­get har näst bäst form i he­la se­ri­en un­der de se­nas­te tio mat­cher­na.

Ljungski­le har vun­nit fem av de sex se­nas­te.

– Att kom­ma till­ba­ka till LSK kän­des som en ro­lig ut­ma­ning och min förs­ta tid som trä­na­re i klub­ben har känts ka­non­bra. Jag har fått till­ba­ka fot­bolls­su­get igen, sä­ger Jör­gen Wå­le­mark.

Och in­te minst har han fått Ljungski­le att by­ta bot­ten­strid mot en höst ut­an hår­da storm­vin­dar.

– Själv­klart är for­men gläd­jan­de och bra för he­la klub­ben. Re­dan nu har vi satt stan­dar­den in­för näs­ta sä­song. Det är den här ni­vån vi vill hål­la.

Fem år som trä­na­re i su­pe­ret­tan har satt si­na spår i Jör­gen Wå­le­mark.

– Det är den stan­dar­den, med trä­ning och scout­ning, som vi vill ha även i LSK. Det är dit vi vill till­ba­ka, till su­pe­ret­tan.

FRAM­FÖR ALLT KÄN­NER Jör­gen Wå­le­mark att Ljungski­les spel loss­nat den se­nas­te må­na­den.

– Då har vi ska­pat många mål­chan­ser och haft ett bra an­falls­par i Ro­bin Ström­berg och Ani­ek­pe­no Udo (gjort 13 mål till­sam­mans på 8 mat­cher). Sam­ti­digt har vi haft ett hårt job­ban­de lag bakom de två längst fram.

Bild: SE­BASTI­AN LAMOTTE

NYTÄNDNING. I vå­ras fick Jör­gen Wå­le­mark spar­ken av Jön­kö­ping söd­ra i su­pe­ret­tan. I som­ras tog han över som trä­na­re för mo­der­klub­ben Ljungski­le SK och se­dan dess är han obe­seg­rad i di­vi­sion 1 söd­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.