Od­de­vold vill stic­ka ifrån bot­ten­gäng­en

Bohusläningen - - Sport - JOEL HANS­SON

Åtvi­da­berg har jät­te­bra form. För Od­de­vold är det tvärtom. – Vi be­hö­ver lugn och ro och tre po­äng, sä­ger Jan­ne Carls­son.

På de tio se­nas­te mat­cher­na har Od­de­vold näst sämst form av al­la lag i di­vi­sion 1 söd­ra. Un­der den pe­ri­o­den har de ta­git åt­ta po­äng av 30 möj­li­ga. Ba­ra ta­bel­ljum­bon Husqvar­na är säm­re.

– De se­nas­te sex mat­cher­na har va­rit bra, men vi har haft för då­lig po­ängut­del­ning ba­se­rat på vå­ra pre­sta­tio­ner, sä­ger Jan­ne Carls­son.

Mot Åtvi­da­berg ska det bli änd­ring och tre ned­pac­ka­de pin­nar i buss­ba­ga­get hem till Uddevalla.

– Det är en jät­te­vik­tig match för oss. La­gen un­der oss har bör­jat rö­ra på sig or­dent­ligt. För att få li­te lugn och ro be­hö­ver vi tre po­äng.

Klas­sis­ka Åtvi­da­berg är i stor­form och har ta­git 18 av to­talt 30 po­äng (fjär­de bäst av al­la) un­der de tio se­nas­te mat­cher­na.

– De har bör­jat rö­ra på sig or­dent­ligt och tog en me­ri­te­ran­de se­ger se­nast mot Os­kars­hamn. Åtvi­da­berg är ett lag med stort själv­för­tro­en­de, sä­ger Carls­son.

Bild: HÅKAN FREDRIKSSON

CHANS TILL REVANSCH. Trä­na­ren Jan­ne Carls­son och Od­de­vold vill stud­sa till­ba­ka ef­ter hem­ma­för­lus­ten mot se­ri­e­le­dan­de Mjäll­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.