Tra­di­tio­nellt m

KONST: AKRYL, OL­JA OCH AKVARELL PÅ KULTURENS HUS

Bohusläningen - - Kultur & Nöje -

Det bjuds på tra­di­tio­nellt må­le­ri i blan­da­de sti­lar när må­lar­för­e­ning­en Ka­sen fi­rar fem­ton år. På lör­dag är det ver­nis­sage på Kulturens hus i Ljungski­le.

– Vi har ut­ställ­ning­ar i vår lo­kal i Uddevalla var­je år, men nu har vi ju 15-års­ju­bi­le­um, så då stäl­ler vi ut här. Det är 21 av vå­ra 26 med­lem­mar som stäl­ler ut akryl, ol­ja och akvarell, sä­ger Yl­va Wi­le­ni­us, ord­fö­ran­de i må­lar­för­e­ning­en Ka­sen.

De lju­sa lo­ka­ler­na i den grädd­gu­la gam­la vil­lan som här­bär­ge­rar Kulturens hus, är ful­la av mål­ning­ar i oli­ka sti­lar. Från Mats Samu­els­sons ab­strak­ta kvadra­tis­ka akryl­mål­ning­ar med tyd­ligt av­grän­sa­de färg­fält, till Ma­ria Bör­jes­sons mer fö­re­stäl­lan­de ak­va­rel­ler som stil­le­ben med äpp­len, so­van­de mo­dell och skym­nings­land­skap.

Yl­va Wi­le­ni­us har med en akryl med vå­gor som skval­par upp mot rau­kar.

– Ja, de må­la­de jag när jag var på Got­land, sä­ger hon.

YL­VA WI­LE­NI­US VAR med och star­ta­de för­e­ning­en 2003, till­sam­mans med bland and­ra Mats Samu­els­son och An­ni­ka Gustavs­son.

UTSTÄLLNINGSGRUPPEN. Yvon­ne An­tons­son, Mats Samu­els­son och An­ni­ka Gustavs­son har hängt ut­ställ­ning­en på histo­ria med bland an­nat ar­tik­lar om Ka­sen från Bo­hus­lä­ning­en. Även Yl­va Wi­le­ni­us in­går i utställningsgruppen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.