Bund­sen: ”Allt går åt rätt håll”

Bohusläningen - - Sport - CHRIS­TER LIND­GREN 0522-992 01 cl@bo­husla­ning­en.se

Gol­vad, men in­te ut­sla­gen. Jo­han­na Bund­sen läm­nar nu po­si­ti­va be­sked om hel­gens ska­da.

I lör­dags fick den Kropps­fost­ra­de lands­lags­mål­vak­ten en hård boll i hu­vu­det i sam­band med Cham­pi­ons le­a­gue-mat­chen mel­lan hen­nes Kö­pen­hamn och Rostov.

Klub­bens lä­ka­re be­fa­ra­de att Bund­sen ådra­git sig en lät­ta­re hjärn­skak­ning, men nu kom­mer hon själv med lug­nan­de be­sked.

– Det är ing­en fa­ra med mig och be­tyd­ligt bätt­re än ti­di­ga­re i vec­kan. In­te alls dra­ma­tiskt, be­rät­tar hon för Bo­hus­lä­ning­en.

”Det är ing­en fa­ra med mig och be­tyd­ligt bätt­re än ti­di­ga­re i vec­kan”

JO­HAN­NA BUND­SEN

Ef­tersom Jo­han­na Bund­sen vid ny­år åk­te på en lik­nan­de, men svå­ra­re smäll i sam­band med cup­fi­na­len tar hen­nes klubb inga ris­ker och hon har se­dan i lör­dags un­der­sökts nog­grant. För svt.se upp­ger hen­nes trä­na­re Claus Mo­gen­sen att Bund­sen troligen är till­ba­ka i cup­mat­chen mot Sä­ve­hof näs­ta sön­dag.

– Allt går åt rätt håll, var ock­så hen­nes be­sked till Bo­hus­lä­ning­en un­der tors­da­gen och ser nu fram emot lands­kam­per­na i bland an­nat Troll­hät­tan se­na­re i no­vem­ber som är ett led i för­be­re­del­ser­na in­för Em-slut­spe­let i de­cem­ber.

Bild: CARL SANDIN

”ING­EN FA­RA”. Jo­han­na Bund­sen är på rätt väg ef­ter hel­gens smäll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.