LÖR­DAG 10 NO­VEM­BER

Bohusläningen - - Sport -

Tre Kro­nors mål­vak­ter Lars Jo­hans­son och Mag­nus Hell­berg (bil­den) har bra koll på Ryss­land i Kar­ja­la tour­na­ment. Mot­stån­dar­la­get be­står av 15 spe­la­re från de­ras re­spek­ti­ve klub­bar, CSKA Moskva och SKA St Pe­ters­burg. SVT1 11.50

Den all­svens­ka guld­stri­den le­ver in i det sista, men det är AIK som har allt i eg­na hän­der in­för av­gö­ran­det. För IFK Norr­kö­ping gäl­ler det att vin­na sin match och hop­pas på att Kal­mar be­seg­rar ”Gna­get”. C MO­RE FOT­BOLL & C MO­RE LI­VE 5 14.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.