Så blir nya Ope­ra­tions­cent­rum

Bohusläningen - - Sidan 1 - (Käl­la: NU-SJUK­VÅR­DEN)

UDDEVALLA: Nu är det klart var nya Ope­ra­tions­cent­rum ska lig­ga och vad det ska in­ne­hål­la.

An­tal ope­ra­tions­sa­lar: 12 styc­ken

Kost­nad: 788 mil­jo­ner kro­nor

Area: 16 300 kvadrat­me­ter

Bygg­start: År 2020

In­flytt­ning: År 2024

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.