Ska ha tving­at sig till sam­lag ge­nom hot

Bohusläningen - - Bohuslän & Dalsland - MATHILDA ALVEFLO

En man i 20-års­ål­dern åta­las miss­tänkt för våld­täkt på en kvin­na. Man­nen ska ha tving­at till sig sex­u­el­la hand­ling­ar ge­nom att bland an­nat ha ta­git stryp­grepp kring hal­sen och hål­lit fast kvin­nan.

Det var i slu­tet av sep­tem­ber i år som man­nen ge­nom ett våld­samt och hot­fullt be­te­en­de ska ha tving­at till sig sex­u­el­la hand­ling­ar med kvin­nan.

MAN­NEN SKA GE­NOM att ha hål­lit fast kvin­nan och ta­git stryp­tag kring hen­nes hals ha tving­at hen­ne ner på knä för att ut­fö­ra oral­sex på ho­nom.

När kvin­nan pro­te­ste­rat ska man­nen ha ta­git hår­da­re grepp om hen­nes hals. Därefter ska man­nen ha fort­satt att våld­fö­ra sig på kvin­nan.

MAN­NEN OCH KVIN­NAN ska i sam­band med hän­del­sen ha gått iväg till­sam­mans och fle­ra vitt­net har i för­hör upp­gett att kvin­nan kom­mit till­ba­ka grå­tan­des och be­rät­tat om vad som hänt.

Kvin­nan har ef­ter hän­del­sen även upp­sökt lä­ka­re som upp­ger att de fun­nit ska­dor som van­ligt­vis in­te upp­kom­mer vid fri­vil­ligt sam­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.