Nu är jul­brev­lå­dor­na på plats

Bohusläningen - - Oss Emellan -

9 DE­CEM­BER 2008. I dag finns Pos­tens rö­da jul­brev­lå­dor på plats för att det ska bli enkla­re att sor­te­ra jul­kor­ten som Ud­de­val­la­bor­na skic­kar.

De åt­ta rö­da lå­dor­na finns vid Maxi och Obs på Torp, vid Q8 på Kur­veröd­s­le­den, på Sunnan­vinds­vä­gen, Edings­vä­gen, Kungstor­get, Gö­te­borgs­vä­gen och mitt i stan i kors­ning­en Nor­ra Drott­ning­ga­tan-kungs­ga­tan.

Se­nast den 16 de­cem­ber mås­te jul­kor­ten skic­kas för att de ska kom­ma fram fö­re jul. Ud­de­val­las nä­ra 51 000 in­vå­na­re be­räk­nas få ta emot cir­ka 216 000 jul­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.