Ri­ver Pla­te–boca Ju­ni­ors

Bohusläningen - - Sport -

Re­tu­ren i Co­pa Li­ber­ta­do­res-fi­na­len (2–2 i förs­ta mö­tet) som skul­le va­ra den störs­ta mat­chen i sy­da­me­ri­kansk klubb­lags­hi­sto­ria, blev ett fruk­tans­värt an­tik­li­max när mat­chen sköts upp ef­ter in­ci­den­ten ut­an­för El Mo­nu­men­tal. Ef­ter många om och men möts nu de två Bu­e­nos Aires-ri­va­ler­na i Madrid. Ett Su­per­clá­si­co är dock all­tid en gi­gan­tisk match, och bå­de Boca och Ri­ver vill vin­na ti­teln.

Sön­dag 20.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.