LÖR­DAG 8 DE­CEM­BER

Bohusläningen - - Sport -

Ef­ter Lil­le­ham­mer hål­ler sig ski­då­kar­na kvar i Nor­ge och fort­sät­ter världs­cup­täv­ling­ar­na i Bei­tostø­len. Da­mer­na kör 15 kilo­me­ter fritt och her­rar­na dubb­la di­stan­sen. SVT1 9.30, EUROSPORT 2 9.15

André My­h­rer knep tred­je­plat­sen i sla­lom­pre­miä­ren i fins­ka Le­vi. Åter­står att se om den 35­årige Os­guld­me­dal­jö­ren är med och kon­kur­re­rar om en pall­plats i Val d’isè­re. EUROSPORT 1 9.15, SVT1 9.30

Världs­cu­pen. Da­mer, 15 km fri­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.