Ud­de­val­la­seg­la­re slu­ta­de i topp i Li­ros cup

Bohusläningen - - Sport -

Gö­ran Johns­son vin­na­re när köl­båts­se­ri­en sam­man­fat­ta­des.

Un­der året SRS Li­ros cup haft åt­ta del­seg­ling­ar från Marstrand i sö­der till Strömstad i norr. Ett 70-tal bå­tar har del­ta­git och tre seg­la­re från Vi­ken/ägir tog de tre översta plat­ser­na.

Gö­ran Johns­sons med be­sätt­ning vann se­ri­en. Där är har Os­kar Bränn­ström, Chris­ter Sör­vik, Isak Lund­gren, Fred­rik Kul­len­berg, To­mas Bengts­son, Adam Knape och Jenz-pe­ter Jen­sen va­rit med un­der Li­ros cup.

Sam­man­lagd tvåa blev Lars Nic­k­las­son och Pe­ter Noh­lin slu­ta­de trea. HANDBOLL

Bild: TOM­MY AN­DERS­SON

SEGRARE I LI­ROS CUP. Från väns­ter: Os­kar Bränn­ström, Gö­ran Johns­son och Chris­ter Sör­vik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.