Vi stor­sat­sar och sö­ker fle­ra med­ar­be­ta­re!

Bohusläningen - - Jobb -

Gö­te­borgs-pos­ten är se­dan en tid mitt in­ne i en av de mest spän­nan­de fa­ser­na i tid­ning­ens histo­ria. Vi sat­sar kraft­fullt på kva­li­ta­tiv jour­na­li­stik i al­la ka­na­ler och en fort­satt stark bre­a­king news-för­med­ling. Vi har det se­nas­te året ut­ö­kat re­dak­tio­nen med ett 20-tal tjäns­ter och tar nu näs­ta steg. Vi sö­ker föl­jan­de tjäns­ter:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.