Ma­ria by­ter ski­dor mot stu­dio

Vin­ter­stu­di­on

Bohusläningen - - Tv Guide -

Den al­pi­na ski­då­ka­ren Ma­ria Pi­e­ti­lä Holm­ner har knäppt av sig täv­lings­ski­dor­na för gott och är ett nytt an­sik­te i ”Vin­ter­stu­di­on”.

– Det känns verk­li­gen jät­te­kul! Jag hop­pas kun­na bi­dra med min kun­skap och er­fa­ren­het, ef­tersom jag pre­cis har av­slu­tat min al­pi­na kar­riär är jag helt upp­da­te­rad, sä­ger Ma­ria Pi­e­ti­lä Holm­ner.

Hon har del­ta­git i sju världs­mäs­ter­skap och tog sin förs­ta Vm-me­dalj, ett sil­ver i stor­sla­lom, i Åre 2007. Där­för tyc­ker hon såklart att det känns ex­tra ro­ligt att VM i år körs på hem­ma­plan i Åre.

– Det blir en spän­nan­de sä­song och jag tror på myc­ket fram­trä­dan­de svens­ka pla­ce­ring­ar. I år ska man hål­la li­te ex­tra koll på de som är li­te yng­re. Jag tror att de kom­mer kli­va fram re­jält, sä­ger Ma­ria som hop­pas kun­na bju­da på ett in­i­från­per­spek­tiv från den al­pi­na ski­dåk­ning­en. He­le­na Björkvall/tt

Fo­to: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

”Det känns bra att stå vid si­dan av täv­ling­ar­na”, sä­ger Ma­ria Pi­e­ti­lä Holm­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.