Die hard – häm­nings­löst

Bohusläningen - - Tv Guide -

¡¡¡ AC­TION Nonstop-ac­tion som in­te all­tid är lo­gisk. Men man hin­ner säl­lan grubb­la över om al­la de­tal­jer stäm­mer. Bru­ce Wil­lis spe­lar cool snut. Spän­nan­de. (Die hard with a veng­ean­ce, USA, 1995) Ka­nal 5 22.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.