So­len skyms av pa­rens pro­blem

Bohusläningen - - Tv Guide -

När ko­me­di­se­ri­en ”Sol­si­dan” för­ra året tog kli­vet över till bio­du­ken och blev ”Sol­si­dan – fil­men” blev det ock­så Sve­ri­ges mest sed­da bio­film. Pre­cis som i tv­se­ri­en får vi föl­ja de tre pa­ren An­na och Alex, Mic­kan och Fred­de, och Ove och Anet­te. C Mo­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.