Mån­da­gen 14 ja­nu­a­ri

Bohusläningen - - Lysekil - Ing­var Spets­mark

Nu har jul­gra­nen åkt ut och den här gång­en var det allt an­nat än lätt. Pro­ble­men bör­ja­de re­dan när jag tog loss den förs­ta ku­lan. Det var in­te ett barr ut­an mass­vis med barr som loss­na­de och ram­la­de ner på gol­vet. Un­ge­fär så fort­sat­te det när det öv­ri­ga julpyn­tet och jul­grans­be­lys­ning­en togs bort.

Näs­ta jul tän­ker jag lob­ba för att plast­gran ska an­vän­das

Jag av­slu­ta­de mitt ar­be­te med att slå gra­nen i gol­vet ett par gång­er och plöts­ligt stod jag där med en gran ut­an barr, det kän­des li­te märk­ligt. Det tog in­te så många mi­nu­ter att bä­ra ner gra­nen till av­sedd plats där den skul­le släng­as och jag fick en hel del hjälp med att stä­da upp al­la barr.

Näs­ta jul tän­ker jag lob­ba för att plast­gran ska an­vän­das. Tänk vad skönt att slip­pa ta upp al­la barr som ram­lar ner på gol­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.