Miss­tänkt bräns­le­stöld hos fö­re­tag

Bohusläningen - - Lysekil - Lars Carls­son

En per­son hör­de av sig till po­li­sen vid sex­ti­den på sön­dags­mor­go­nen och sa sig ha sett någ­ra per­so­ner stjä­la ben­sin el­ler die­sel från ett fö­re­tag i Ly­se­kil.

– Man ska ha sett hur två per­so­ner spring­er in och ut i lo­ka­ler­na och stjäl ben­sin el­ler die­sel. I bak­sä­tet på de­ras bil som de an­vän­de ska vitt­net ock­så ha sett ett an­tal dun­kar, sä­ger Hans Lip­pens, pressta­les­per­son hos po­li­sen Re­gi­on Väst.

Po­li­sen har på plats in­te kun­nat kon­sta­te­ra nå­got in­brott, men skrev en an­mä­lan och har hört av sig till äga­ren av fö­re­ta­get, så att den­ne får åter­kom­ma med upp­gif­ter om vad som stu­lits.

Ing­en per­son är gri­pen och av bi­len finns inga spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.