Ost­ron­od­ling tes­tas i Sve­ri­ge

Bohusläningen - - Sverige -

Bo­hus­län: En an­lägg­ning för od­ling av stil­la­havs­ost­ron, plat­ta ost­ron och blå­muss­lor ska tes­tas i Gull­mars­fjor­den i Bo­hus­län.

Åsa Strand, pro­jekt­le­da­re på IVL Svens­ka mil­jö­in­sti­tu­tet, ser många för­de­lar med att od­la muss­lor och ost­ron i svens­ka vat­ten.

”Dels fil­tre­rar de havs­vatt­net på över­gö­dan­de nä­rings­äm­nen, dels ut­gör de ett vik­tigt livs­me­dels­kom­ple­ment till vå­ra allt mer ut­ar­ma­de vil­da fisk­be­stånd”, sä­ger hon i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.