Fy­ra om­kom­na ef­ter ex­plo­sio­nen i Pa­ris

Bohusläningen - - Världen -

Frank­ri­ke: An­ta­let män­ni­skor som om­kom­mit i ex­plo­sio­nen i ett ba­ge­ri i cen­tra­la Pa­ris har sti­git till fy­ra, en­ligt ut­re­dar­na. Det­ta se­dan en kropp hit­tats i brå­ten vid plat­sen.

Ti­di­ga­re har man be­kräf­tat att två brand­män och en spansk med­bor­ga­re om­kom­mit. Där­till ska­da­des när­ma­re 50 män­ni­skor i den kraf­ti­ga ex­plo­sio­nen som total­för­stör­de ne­der­vå­ning på bygg­na­den, be­lä­gen i ett shop­ping­kvar­ter i den frans­ka hu­vud­sta­dens ni­on­de ar­ron­dis­se­ment.

Olyc­kan tros ha or­sa­kats av en gas­läc­ka. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.