Ton­vis med hasch togs i be­slag i Ara­bis­ka ha­vet

Bohusläningen - - Världen -

Mel­la­nöstern: Ett au­stra­liskt ör­logs­far­tyg har be­slag­ta­git 3,1 ton hasch i sam­band med att de bor­da­de ett far­tyg på in­ter­na­tio­nellt vat­ten i Ara­bis­ka ha­vet.

En­ligt be­fäl­ha­va­ren för fre­gat­ten HMAS Bal­la­rat är be­sla­get värt mot­sva­ran­de näs­tan 950 mil­jo­ner svens­ka kro­nor.

Det var när ett fis­ke­far­tyg som miss­tänk­tes va­ra in­blan­dat i olag­lig ak­ti­vi­tet skul­le kon­trol­le­ras som pa­ket med hasch hit­ta­des i göm­da ut­rym­men på far­ty­get. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.