Be­mär­kel­se­da­gen

Bohusläningen - - Oss Emellan -

I dag fi­ras Ma­kar Sank­ran­ti i In­di­en, en vik­tig del i hin­du­isk kul­tur. Då trä­der so­len in i stjärn­bil­den sten­boc­ken, vil­ket mar­ke­rar att må­na­den med vin­ter­sol­stån­det är slut och att da­gar­na blir allt läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.