Fak­ta: Kän­di­sar­na om­bord

Bohusläningen - - Kultur & Nöje -

Ag­ne­ta Sjö­din, 51 år, pro­gram­le­da­re och för­fat­ta­re, känd från tv-pro­gram som Fång­ar­na på for­tet och Let’s dan­ce.

Vik­tor Frisk, 23 år, blog­ga­re och ar­tist, mest känd som ena hal­van av du­on Sa­mir & Vik­tor

Tho­mas Wass­berg, 62 år, ti­di­ga­re längd­ski­då­ka­re på elit­ni­vå, har även del­ta­git i Mäs­tar­nas mäs­ta­re och Let’s dan­ce.

Pe­ter Mag­nus­son, 44 år, ko­mi­ker, pro­gram­le­da­re och skå­de­spe­la­re, känd från fil­mer som Som­ma­ren med Gö­ran och En gång i Phu­ket.

An­na Lind­berg, 37 år, ti­di­ga­re sim­hop­pa­re på elit­ni­vå, var un­der sin 15 år långa kar­riär en av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka sim­hop­pa­re ge­nom ti­der­na.

Mar­kus Au­ja­lay, 47 år, kock, känd från fle­ra mat­lag­nings­pro­gram på tv och som kok­boks­för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.