Fak­ta: Is­ti­dens män­ni­sko­ar­ter

Bohusläningen - - Vetenskap - Käl­la: Na­tu­re

I nu­ti­den finns ba­ra en en­da män­ni­sko­art, Ho­mo sa­pi­ens. Men un­der is­ti­den samex­i­ste­ra­de vi till­sam­mans med fle­ra and­ra ar­ter.

Ne­an­der­tal­män­ni­skan, Ho­mo ne­an­dert­ha­lensis, lev­de kvar i Eu­ro­pa till för cir­ka 40 000 år se­dan, och de små dvärg­män­ni­skor­na på Flo­res i In­do­ne­si­en, Ho­mo flo­re­si­ensis, fanns kvar till för 12 000 år se­dan.

Även den så kal­la­de de­ni­so­va­män­ni­skan i Asi­en – en nä­ra släk­ting till ne­an­der­ta­lar­na – var sam­ti­da med vår egen art, lik­som tro­li­gen de sista res­ter­na av den äld­re och mer pri­mi­ti­va Ho­mo erectus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.