Fak­ta: Hei­dis 5 tips

Bohusläningen - - Trädgård -

Bo in dig in­nan du bör­jar gö­ra nå­got alls.

Gör många sitt­plat­ser. En för sol, en för skug­ga och en att ba­ra sit­ta och su­ra i.

Låt en­trén bli en vår­träd­gård. Plan­te­ra pe­ren­ner och väx­ter som är som vack­rast på vå­ren. Det är då man stan­nar upp och ser sig om­kring in­nan man går in i hu­set.

Plott­ra in­te. Låt in­te ra­bat­ter­na bli en sill­sal­lad ut­an tänk: många plan­tor, få sor­ter.

Jor­den är till för röt­ter, in­te föt­ter. Lägg ut plan­kor att gå på när du plan­te­rar en ra­batt. Jor­den pac­kas av för myc­ket tram­pan­de och då får väx­ter­nas röt­ter in­te sy­re nog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.