Mid­night run

AC­TION ★★★★

Bohusläningen - - Tvguide -

En re­vi­sor har stuc­kit med maf­fi­a­peng­ar. En pri­sjä­ga­re ska fö­ra ho­nom till­ba­ka till rätt­vi­san. Han ja­gas ge­nom he­la USA av kon­kur­ren­ter, FBI och gangst­rar. Ro­bert De Ni­ro och Char­les Gro­din stortrivs. (USA, 1988)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.