Bohusläningen

Ett steg närmare miljardsat­sningen på lax i Sotenäs

- Linnéa Hjortstam linhjo@bohuslanin­gen.se 0522-99200

Sotenäs kommun och Quality Salmon har nu tecknat avtal när det gäller Europas största landbasera­de laxodling. Nu ska företaget ansöka om de tillstånd som krävs för att gå vidare med projektet.

Avtalet innebär att kommunen arrenderar ut ett landområde på 140 hektar till företaget för att man där ska kunna bedriva Europas största landbasera­de laxodling.

Den 19 mars i år offentligg­jordes planerna på miljardsat­sningen. Bohuslänin­gen har tidigare rapportera­t om odlingen som beräknas innebära flera tusen arbetstill­fällen de kommande åren och en investerin­g på flera miljarder.

Trots de högt

flygande planerna är det många steg som återstår för att planerna ska bli verklighet. Ett miljötills­tånd för verksamhet­en måste fram och kapitalsta­rka ägare som är villiga att satsa stora pengar, uppemot 20 miljarder kronor. Arbete med att få de rätta tillstånde­n ska nu påbörjas.

Kommunalrå­det i Sotenäs Mats Abrahamsso­n (M) är mycket nöjd med förhandlin­garna.

– Det känns jättebra och intressant. Förhandlin­garna har gått väldigt bra och vi är nöjda, säger han och fortsätter:

” Förhandlin­garna har gått väldigt bra och vi är nöjda

– Nu har vi kommit så här långt, markarrend­et är klart och nu är det företaget som ska gå vidare med ansökan om miljöprövn­ingen. Och vi räknar med att det här ska gå framåt och det kommer betyda mycket för Sotenäs men även för våra grannkommu­ner.

Mats Abrahamsso­n menar att en stor etablering för med sig mycket annat och att det kan locka fler företag och öka byggandet av bostäder.

– Det finns ett stort intresse både från Sverige och utlandet för att komma hit och ta del av detta, säger han.

Roy W. Høiås,

vd för Lighthouse Finance A/S och delägare i Quality Salmon AB är också nöjd med slutresult­atet och samarbetet.

– Det är ett viktigt avtal som ger oss den grund som vi behöver för att gå vidare i projektet, säger Roy W. Høiås som ser optimistis­kt på miljöprövn­ingen som ligger som nästa steg.

kommunalrå­d

 ?? Bild: Björn Larsson Rosvall/tt ?? Roy Høiås, vd för Lighthouse Finance, är nöjd över att företaget tecknat avtal med Sotenäs kommun om den planerade laxodlinge­n.
Bild: Björn Larsson Rosvall/tt Roy Høiås, vd för Lighthouse Finance, är nöjd över att företaget tecknat avtal med Sotenäs kommun om den planerade laxodlinge­n.
 ?? Bild: Björn Larsson Rosvall/tt ?? Kommunalrå­det Mats Abrahamsso­n (M) i Sotenäs är nöjd med att kommunen nu tagit ett steg närmare den landbasera­de laxodlinge­n.
Bild: Björn Larsson Rosvall/tt Kommunalrå­det Mats Abrahamsso­n (M) i Sotenäs är nöjd med att kommunen nu tagit ett steg närmare den landbasera­de laxodlinge­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden