Så skrev Bo­hus­lä­ning­en

Bohusläningen - - Oss Emellan -
Bild: Bengt Öberg

Lot­ta Rydén och Elin Dur­gé ska bli jour­na­lis­ter me­dan Kristi­na Au­gustsson re­dan är det. De är jät­te­nöj­da med folk­hög­sko­lans jour­na­list­lin­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.