Bohusläningen

Starkt kritiska till laxodlinge­n

-

Den planerade laxodlinge­n i Sotenäs är gigantisk och väntas ge tusentals nya jobb. Trots detta kan kommunen få svårt att locka kvar ungdomar. Det menar en grupp Sotenäsbor som är oroliga över den nya etablering­en och kräver mer fakta. – Våra ungdomar vill inte stå och odla lax. Det är inte intressant för dem, säger Urban Gross från Hunnebostr­and.

Det är en gigantisk anläggning som planeras i Sotenäs. Laxodlings­fabriken är tänkt att bli lika stor som mer än halva Smögen. Prislappen för projektet beräknas bli uppemot 20 miljarder kronor.

Enligt företaget som

står bakom satsningen, Lighthouse Finance, kommer etablering­en innebära 2 000 nya jobb i kommunen, där det i dag bor totalt drygt 9 000 personer.

Men nu ställer sig Sotenäsbor­na med Urban Gross i spetsen kritisk till planerna och menar att satsningen sannolikt inte kommer locka ungdomar att stanna kvar i kommunen.

– Några kanske stannar, men inte många. Våra ungdomar vill inte stå och odla lax. Det är inte intressant för dem. De vill i stället utbilda sig och jobba med annat, berättar Urban Gross.

Varför då?

– De är intressera­de av mer högteknolo­giska jobb och ser inte det här som något lockande. Jag vet inte hur vi ska locka hit folk och motivera de att stanna kvar med laxodling. Jag får inte ihop det.

Enligt honom borde kommunen satsa mer på högteknolo­giska företag.

– Det skulle vara en mycket bättre lösning, säger han utan att specificer­a vad för typ av företag det i så fall skulle vara.

Samtidigt säger Urban Gross att Lighthouse Finance kommer få svårt att hitta arbetskraf­t.

– Jag är orolig över att de kan behöva hyra in folk från andra länder, så som många andra företag gör med hallon- och granplocka­re. De kommer hit och jobbar i några veckor för att sedan åka hem igen. Är det så vi vill ha det?.

Sotenäsbon Torbjörn Lundh hål

ler delvis med Urban Gross – men delar inte hans åsikter fullt ut.

– Slakteriet kommer givetvis inte locka ungdomarna, det är jag ganska säker på. Men det andra kräver personal med hög kompetens. Samtidigt är det här en högteknolo­gisk fabrik, där mycket sköts maskinellt, säger han.

Mats Abrahamsso­n (M),

kommunstyr­elsens ordförande i Sotenäs håller inte med.

– Jag kan inte riktigt förstå kritiken, det är ett konstigt resonemang. Våra medborgare måste ha jobb och sysselsätt­ning, inte minst nu när arbetsmark­naden är tuff på grund av coronaviru­set. Jag tycker inte att man ska se ner på jobb, alla jobb är lika viktiga, säger han.

Bland yrkestitla­r som kommer att arbeta på fabriken finns exempelvis biologer, ingenjörer, produktion­spersonal och veterinäre­r.

– Det är många olika typer av jobb som krävs för att fabriken ska fungera.

Det kommer också att ställa en del krav på bostäder åt nya medarbetar­e, menar Abrahamsso­n.

– Visst är det så, men samtidigt har vi en bra dialog med våra grannkommu­ner. Tanken är att många av de nya arbetarna ska bo i Munkedal eller Tanum och pendla med el-fordon till jobbet och tillbaka.

Roy Høiås är vd för Lighthouse Finance. Han säger att industrin är ett ypperligt läge för ungdomar att slussas in på arbetsmark­naden.

– Det är en jättebra möjlighet att få in en fot, inte minst för skoltrötta ungdomar, som i stället vill arbeta, säger han.

Är du orolig över att ni inte kommer hitta tillräckli­gt med arbetskraf­t?

– Nej, jag är inte alls orolig, det är lite naivt att tro att vi får svårt med rekryterin­gsbiten. Många unga och äldre vill jobba inom industrin och ser det som ett meningsfyl­lt arbete.

Kommer ni att behöva hyra in arbetskraf­t?

– Det är inte omöjligt. I Norge har vi exempelvis arbetare från olika delar av världen som trivs väldigt bra, dessutom är det bra betalt, berättar Roy Høiås.

Mats Abrahamsso­n är inne på samma spår.

– Under uppbyggnad­sperioden kan det mycket väl bli så att det kommer arbetare från andra länder, och det är inget konstigt. Så har andra företag som exempelvis Preem gjort tidigare.

 ?? Bild: Nemanja Kazic ?? Torbjörn Lundh, Urban Gross, och Jan Hagness från Sotenäs, är kritiska över den gigantiska laxodlinge­n i Sotenäs och menar att utredninge­n är fylld med faktahål.
Bild: Nemanja Kazic Torbjörn Lundh, Urban Gross, och Jan Hagness från Sotenäs, är kritiska över den gigantiska laxodlinge­n i Sotenäs och menar att utredninge­n är fylld med faktahål.
 ?? Bild: Matilda Spetz ?? Mats Abrahamsso­n (M), kommunstyr­elsens ordförande i Sotenäs, är nöjd över laxsatsnin­gen, och hoppas att det ger bättre jobbmöjlig­heter för fler i Bohuslän.
Bild: Matilda Spetz Mats Abrahamsso­n (M), kommunstyr­elsens ordförande i Sotenäs, är nöjd över laxsatsnin­gen, och hoppas att det ger bättre jobbmöjlig­heter för fler i Bohuslän.
 ?? Bild: Nemanja Kazic ?? Roy Høiås är vd för Lighthouse Finance, säger att många ungdomar kommer att få in en fot på arbetsmark­naden tack vare laxodlinge­n i Sotenäs.
Bild: Nemanja Kazic Roy Høiås är vd för Lighthouse Finance, säger att många ungdomar kommer att få in en fot på arbetsmark­naden tack vare laxodlinge­n i Sotenäs.
 ??  ??
 ?? Nemanja Kazic neka@bohuslanin­gen.se ??
Nemanja Kazic neka@bohuslanin­gen.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden