Ton­å­ring miss­tänkt för sex­u­ellt ofre­dan­de

Bohusläningen - - Nyheter -

Ud­de­val­la: En ton­å­ring åta­las miss­tänkt för sex­u­ellt ofre­dan­de mot ett barn på ett äldre­bo­en­de i Ud­de­val­la.

Den miss­tänk­te som är i gym­na­si­e­ål­der ska en­ligt åta­let ha blot­tat sitt kön för en ung poj­ke på ett äldre­bo­en­de i Ud­de­val­la och sam­ti­digt ta­git tag i off­rets nac­ke och tryckt hu­vu­det mot sitt köns­or­gan.

Hän­del­sen äg­de rum i ju­ni för­ra året en­ligt Ma­lin Bo­gren som är åkla­ga­re i ären­det.

– Den miss­tänk­te har haft en prak­tik­plats på äldre­bo­en­det när hän­del­sen äg­de rum, sä­ger hon.

Vad gjor­de den unga poj­ken på äldre­bo­en­det?

– Det vill jag in­te kom­men­te­ra i nu­lä­get, sä­ger hon.

Den miss­tänk­te för­ne­kar brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.