Lag­far­ter

Bohusläningen - - Nyheter -

Fas­tig­het: Munke­dal Skäl­leröd 1:17

Adress: Ste­nar­na 63, 45534 Munke­dal

Pris: 1 425 000 kr

Tax­vär­de: 659 000 kr För­vär­va­re: Fasth, An­ders Lennart

Över­lå­ta­re: An­ders­son, Ire­ne Ma­ri­ann

Över­lå­ta­re: Sten­ström, An­ders Gott­frid Ro­ger

Fas­tig­het: Munke­dal Sta­le 4:131 Adress: Pop­pel­vä­gen 4, 45534 Munke­dal

Pris: 0 kr

Tax­vär­de: 935 000 kr För­vär­va­re: Hol­mqvist, Jan Os­kar

Över­lå­ta­re: Rö­din, Sa­ra Lin­néa Eli­sa­beth

Över­lå­ta­re: Hol­mqvist, Jan Os­kar

Fas­tig­het: Munke­dal Tor­re­by 3:245

Adress: Tor­re­by 79, 45593 Munke­dal

Pris: 2 450 000 kr Tax­vär­de: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Berg­man, Kaj Mi­kael

För­vär­va­re: Berg­man, Le­na Gu­nil­la

Över­lå­ta­re: Slottskul­len AB

Fas­tig­het: Munke­dal Val­bo-ryrs Hol­men 1:56

Adress: Bergs­vä­gen 11, 45892 Fär­ge­lan­da

Pris: 165 000 kr

Tax­vär­de: 71 000 kr För­vär­va­re: Fjäll­ström, Rolf John­ny Ken­neth

Över­lå­ta­re: Kha­ti­ri, Ali As­ghar

Fas­tig­het: Munke­dal Bre­vik 3:67

Adress: Salt­käl­lan 28, 45592 Munke­dal

Pris: 2 000 000 kr

Tax­vär­de: 1 408 000 kr För­vär­va­re: Ki­el, An­ders Tho­mas

För­vär­va­re: Ki­el, Anet­te Mar­ga­re­ta

Över­lå­ta­re: Andre­as­son, Bernt Stu­re

Fas­tig­het: Munke­dal Väs­sje 2:18 Adress: Väs­sje­vä­gen 4B, 45760 Häl­le­vads­holm

Pris: 1 010 000 kr

Tax­vär­de: 685 000 kr För­vär­va­re: Möl­ler, An­ne Över­lå­ta­re: El­sa Eli­sa­bet Sö­der­bloms döds­bo

Fas­tig­het: Munke­dal He­de-stu­veröd 1:4

Adress: He­de-stu­veröd 10, 45596 He­de­kas

Pris: 1 800 000 kr

Tax­vär­de: 1 490 000 kr För­vär­va­re: Fyr­vik, Sand­ra Camilla

För­vär­va­re: Fyr­vik, Per-hen­rik Över­lå­ta­re: Bjur­ström, So­fia Jo­se­fin

Över­lå­ta­re: Jen­sen, Mat­tis Aslak

Fas­tig­het: Munke­dal Krok­stads-torp 1:16

Adress: Krok­stads-torp 15, 45595 He­de­kas

Pris: 350 000 kr

Tax­vär­de: 64 000 kr För­vär­va­re: West­by, Si­ri Eli­sa­beth

Över­lå­ta­re: Ber­ge, Ani­ta He­len Över­lå­ta­re: Tjön­nås, Odd­var Tho­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.