Ca­si­no Roya­le

AC­TION ★★★★

Bohusläningen - - Tvguide -

Förs­ta Ja­mes Bond-sto­ryn (pub­li­ce­rad 1953), ock­så förs­ta fil­men med Da­ni­el Craig i rol­len som 007. Han skic­kas till ett ka­si­no i Mon­te­negro för att be­seg­ra en skurk som fi­nan­si­e­rar ter­ro­ris­ter. (Stor­bri­tan­ni­en, 2006)

TV12 23.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.