"Om vi skul­le släp­pa helt på re­strik­tio­ner­na nu och bör­ja le­va som vi gjor­de in­nan pan­de­min, då ris­ke­rar vi att få upp emot 1 000 nya döds­fall in­nan året är slut.

Bohusläningen - - Sverige & Världen -

Sta­tistik­pro­fes­sorn Tom Brit­ton till SVT. Om vi fort­sät­ter föl­ja re­strik­tio­ner­na kan döds­fal­len i stäl­let bli någ­ra hund­ra fram till ny­år, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.