Långa kö­er till USA:S val­lo­ka­ler

Bohusläningen - - Sverige & Världen -

USA. Tio mil­jo­ner ame­ri­ka­ner har re­dan rös­tat i pre­si­dent­va­let. När för­tids­rös­tan­det i val­lo­ka­ler öpp­na­de i Ge­or­gia ring­la­de kö­er­na långa.

– Vi rös­tar som om vå­ra liv häng­de på det, sa­de Vi­o­la Har­dy till NBC ef­ter fle­ra tim­mars kö­an­de för att rös­ta.

Men al­la var in­te gla­da.

– Det är många många som har läm­nat kön. De trött­na­de och ba­ra gick, sa­de Am­bro­se King, som ef­ter fem tim­mars kö­an­de kun­de rös­ta. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.