Gro­heds IF den 11 ok­to­ber

Bohusläningen - - Oss Emellan -

Tips­pro­me­na­den 11 ok­to­ber med start vid Strand­bynäs gård loc­ka­de 188 del­ta­ga­re.

X11 XX1 X21 X12 11X.

Or­torexi, 215 milj år, Bur­ma, Att ta­la in­för and­ra, Sim­ma 5 m på grunt vat­ten, Let it be, Me­di­cin, Tyst­na­den, 2004, Lon­don, Thomas Ra­vel­li, Råt­tan, Ai­da, 349, Ni­len.

195 gum­mi­band.

He­le­ne Ols­son med 14 rätt.

1X1 121 XX1 221 2X2.

Frank­ri­ke, Sen­gång­a­re, Hed­vig, Gar­fi­eld, Fri­days for fu­tu­re, 1500-ta­let, Gräs, Big Ben, 7, 1500-ta­let, I hå­ret, 6, Just do it, Aslan, 1.

Rätt rad vux­na: Rät­ta svar:

Utslags­frå­gan, rätt svar: Etapp­vin­na­re:

Rätt rad barn: Rät­ta svar: Utslags­frå­gan, rätt svar: Vin­na­re barn:

126 ku­lor.

Es­ter Lind­gren med al­la rätt och när­mast utslags­frå­gan. 15 rätt ha­de ock­så No­ra på Salt­verks­vä­gen. Näs­ta pro­me­nad ut­går ifrån Sund och är barn­vagns­vän­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.