”Po­lis­che­fer ska stäl­las till svars”

Bohusläningen - - Sverige & Världen -

CHILE. De­mon­stran­ter ut­sat­tes för all­var­li­ga män­ni­sko­rätt­sö­ver­grepp un­der Chi­les mas­si­va pro­tes­ter i fjol, kon­sta­te­rar Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal

– som kräver en ut­red­ning av po­lis­che­fer­nas an­svar.

”Allt po­li­tiskt, ad­mi­nist­ra­tivt och även kri­mi­nellt an­svar, upp till den all­ra högs­ta ni­vån, mås­te ut­krä­vas”, sä­ger Eri­ka Gu­e­va­ra-ro­sas, Am­ne­s­tys chef för Ame­ri­ka­re­gi­o­nen.

Un­der pro­tes­ter­na dö­da­des över 30 män­ni­skor, 3 000 ska­dats och ti­o­tu­sen­tals greps. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.